Felhasználási feltételek

Felhasználási feltételek

FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK

A weboldal használatával Ön elfogadja a jelen weboldal alábbiakban rögzített felhasználási feltételeit, továbbá tudomásul veszi, hogy a weboldalt saját és kizárólagos felelősségére használja.

Jelen weboldalt a Szelence Korlátolt Felelősségű Társaságtól (székhelye: 2600 Vác Csatamező u. 2., cégjegyzékszáma: 13-09-072260, adószáma: 12141300-2-13) (a „Szelence Kft.”) készítette és üzemelteti.

A Szelence Kft. fenntartja a jogát, hogy a weboldalt bármikor módosítsa, átdolgozza, korszerűsítse, vagy megszüntesse. A Szelence Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal egészét, vagy annak részeit bármilyen formában sokszorosítani, másolni, újraközölni.

SZELLEMI ALKOTÁSOK

A weboldalon található valamennyi szöveg, rajz, fotó, zene, film és animáció, szoftver, valamint ezek elrendezése a Szelence Kft. vagy harmadik személyek tulajdonát képezi, és a szellemi alkotásokra vonatkozó jogszabályok védelme alá tartozhat. A weboldalon bemutatott termékeket szerzői jog és iparjogvédelmi (formatervezési és használati minta) oltalom védi. A weboldalon található művek és modellek bármely eljárással történő, részben vagy egészben való többszörözése, terjesztése, átdolgozása vagy más felhasználása – a természetes személyek által magáncélra másolat készítése kivételével - szigorúan tilos a Szelence Kft. előzetes írásbeli engedélye nélkül.
A termékek elnevezései a Szelence Kft. vagy harmadik személyek bejelentett védjegyei lehetnek. A védjegyek többszörözése, utánzása, felhasználása vagy más használata szigorúan tilos a Szelence Kft. vagy a jogosult előzetes engedélye nélkül.

A WEBOLDALON BEMUTATOTT TERMÉKEK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK

Ez a weboldal a Szelence Kft. által gyártott, behozott vagy forgalmazott termékek és nyújtott szolgáltatások általános bemutatására szolgál.

A termékekkel, szolgáltatásokkal és azok tulajdonságaival kapcsolatos információk tájékoztató jellegűek, és nem tekinthetők szerződéskötési ajánlatnak. Tévedések, elírások, más hibák a weboldalon előfordulhatnak. A termékek és szolgáltatások elérhetősége a weboldalon szereplő információktól eltérhet. A Szelence Kft. fenntartja a jogát arra, hogy a bemutatott termékek és szolgáltatások összetételére és azok tulajdonságaira, valamint az árakra vonatkozó feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa. A képek illusztrációk. A hibákból és a módosításokból eredő felelősségét a Szelence Kft. kizárja.

A termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó legfrissebb információkkal szívesen állunk a rendelkezésére!

KAPCSOLAT MÁS WEBOLDALAKKAL

A szelencekft.hu weboldalra mutató link elhelyezéséhez a Szelence Kft. előzetes engedélye szükséges.

A Szelence Kft. semmilyen esetben nem vállal semmilyen felelősséget a szelencektf.hu oldalról valamely link segítségével elérhető más weboldalak rendelkezésre állásáért és azok tartalmáért, az ott utóbbi vagy azokon keresztül bemutatott termékekért és szolgáltatásokért.

FELELŐSSÉG

A felhasználó a saját felelősségére használhatja a weboldalt. A Szelence Kft. nem vállal felelősséget azokért a károkért - különösen adatvesztésért, az informatikai eszközök vagy számítógépes programok sérüléséért, elmaradt vagyoni előnyért -, amik a weboldalra vagy a hozzá kapcsolódó weboldalakra történő belépésből vagy azok használatából erednek.

A FELHASZNÁLÁSI FELTÉTELEK MÓDOSÍTÁSA

A Szelence Kft. fenntartja a jogát arra, hogy a jelen felhasználási feltételeket bármikor egyoldalúan módosítsa.